Planfördelningsmöte Futsal 2018/2019

Göteborgs Fotbollförbund inbjuder alla föreningar och kommuner i Göteborgsområdet till planfördelningsmöte i Futsal den 14 augusti kl 18:00. Se mer information i inbjudan nedan.

Till samtliga föreningar

Göteborgs Fotbollförbund bjuder härmed in distriktets föreningar till en informationsträff angående Futsal säsongen 2018/2019.

Informationsmöte och Workshop 180611

Göteborgs Fotbollförbund inbjuder alla föreningar till informationsmöte och Workshop kring fotbollens och föreningarnas utveckling i Göteborg.

Hall of Fame

Göteborgsfotbollens Hall of Fame startade i lördags med att 82 närvarande ledarprofiler i Göteborgsfotbollen fick sin rättmätiga uppmärksamhet för ett oerhört arbete i fotbollens tjänst.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter