Viktig information till förening/ledare som har distriktslagsspelare

Till föreningar/ledare som har spelare som blir kallade till distriktslagssamlingar.

Vi har förstått att en del föreningar/ledare som har spelare som blir kallade till distriktslagssamlingar, inte vet hur ni skall gå tillväga ifall en distriktslagssamling krockar med en träning/träningsmatch/cup/seriematch.
Följande gäller (utdrag ur SvFF Tävlingsbestämmelser 2009)
Kapitel 1 - Allmänt

Deltagande i landskamper m.m.
3.1 Spelare som kallats att delta i landskamp, landsdelsmatch, distriktsmatch eller förberedelser till sådan match, får inte utan giltig anledning undandra sig deltagande.
  Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnad landskamp, landsdelsmatch, distriktsmatch eller förberedelser till sådan match kan, om kollision uppstår, få tävlingsmatch flyttad.
Framställan om ändrad speldag skall ha inkommit till oss inom fyra dagar från det att spelaren mottagit kallelsen.
Föreningen blir inte debiterad för matchändringen.
Genomgående så skall föreningen/ledaren alltid sätta spelaren i centrum.