Årets förening 2012 - Hönö IS

Hönö IS har under de senaste åren jobbat intensivt för att stärka och fördjupa
sitt bidrag till medlemmarna och samhället i stort.

En traditionell förening, som med en positiv trend är ett föredöme för andra föreningar i vårt distrikt.

En positiv trend som inneburit en tredubbling av antalet tjejer i föreningen – detta som ett resultat av de egna riktlinjerna, där verksamheten i första hand är en social gemenskap för att utveckla,uppfostra och utbilda de aktiva - som människor och som idrottsutövare.

Klubben har valt att bredda sin verksamhet för att nå ut till fler, och inriktat sig
på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för fotbollsverksamheten i stort. Detta genom samarbete med lokala företag och föreningar i sin närmiljö.

Med en särskild satsning under skoltid - för att öka barns och ungdomars intresse för idrott, och med gemensamma satsningar på utbildningar, arrangemang samt långsiktiga projekt - har man stort stöd från Öckerö kommun och samhället i övrigt.

Det är med ledord som "Trygghet, gemenskap och kamp mot utanförskap",
som Göteborgs Fotbollförbund med stolthet har utsett Hönö IS till Årets Förening 2012,
och till en värdig Representant för Göteborgsdistriktet.