Informationsmöte för 7- och 9-manna 2013

Inför årets tävlingssäsong kallas 7- och 9-mannaledare till ett informationsmöte där vi pratar om vilka förutsättningar som gäller för årets seriespel.

När: Torsdagen 14 mars Kl. 18:00 9-manna (PF12-13)
Kl. 19:30 7-manna (PF10-11)
Var: Katrinelundsgymnasiet Sal 210 (aulan)
Innehåll:

Fika
Inledning och presentation
Spelformer och planer
Domare och regler
Frågor och diskussion
Övrigt

Anmälan: Ingen anmälan behövs.
Av utrymmesskäl är dock antalet ledare maximerat till 2 per åldersgrupp och förening.

Hjärtligt välkomna!

Mattias och Patrik