Frimånaden

Mellan den 15 november och den 15 december infaller frimånaden, vilket innebär att amatörspelare kan byta förening utan att föreningen man lämnar kan hindra detta.
Det krävs dock en övergångshandling.

På förekommen anledning vill vi påminna om den kutym som finns om att man som mottagande förening ser till att spelaren har gjort rätt för sig vad gäller medlemsavgift och ev. andra skulder innan man tar emot spelaren.
Vi påminner också om att man ska meddela den gamla föreningen att övergången är gjord.

Utdrag ur Representationsbestämmelserna 2 kap.

1 § Frimånadsövergång
Den som är amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.
Antalet övergångar är inte begränsat utöver vad som gäller i 1 kap. 25 § samt 2 kap. 5 §.

2 § Anmälan om frimånadsövergång
När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.
Spelaren och den nya föreningen ska underteckna övergångsanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå.
Giltig övergångsanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 15 december.