Information från valberedningen

Valberedningen vill meddela utgångsläget för arbete inför årsmötet 28 februari 2018.

Samtliga styrelsemedlemmar ställer upp för omval.