Information från valberedningen

Valberedningen vill meddela utgångsläget för arbete inför årsmötet 28 februari 2017.

Mandatperioden går ut för;

Ordförande (mandatperiod 1 år)
Bert Andersson

Ledamöter (mandatperiod 2 år)
Lisa Stoopendahl
Anders Lidvall
Catrin Utter
Henrik Teiffel

Samtliga har meddelat att de ställer upp för omval.

Torbjörn Olsson har meddelat att han vill avbryta sin mandatperiod och därmed behövs ett fyllnadsval på 1 år.


Dessutom går mandatperioden ut för revisorerna; 1 auktoriserad och dennes ersättare, samt 1 lekmannarevisor och denes ersättare - samtliga väljs på 1 år.

Om du vill föreslå kandidater eller har övriga synpunkter är du välkommen att kontakta oss!

Valberedningen består av:
Ordförande Carina Falkewall
Jan Albertsson
Carl Fhager
Agneta Svensson
Lars Blomquist


Du kan maila dina synpunkter till carinafalkewall@hotmail.com