Nationella spelformer i Göteborg 2017 - en uppdatering!

Den 29 augusti publicerade vi en nyhet avseende nya nationella spelformer i Göteborg – se nyheten här! Här kommer nu en uppdatering om vad som hänt och info om den fortsatta processen.

SvFF:

På nationell nivå har arbetet med detaljstudier och fältprov fortsatt. Resultatet från dessa har stärkt arbetsgruppens förslag. Nästa steg blir en presentation på den s.k. Rikskonferensen som hålls samtidig som SvFF 's Representantskapsmöte 25 november. Rikskonferensen är en mer öppen redovisning av aktuella frågor och där tas inga formella beslut. Presentationen där kommer att redogöra för förslaget med nationellt införande 2018 och att förberedelser måste påbörjas under 2017.

GFF:

På lokal nivå har ett antal aktiviteter genomförts eller kommer att genomföras, där de nya nationella spelformerna tillämpats och informerats om. Dessa är:

-         11/9 Talangträning 4 13-15 år – 9 mot 9 och 11 mot 11 inkl ledarinfo

-         15/9 Manifestation flickfotboll - Alla spelformer

-         25/9 Talangträning 2 12 år – Stor 7 mot 7 inkl ledarinfo

-         Novemberserien GFF 11-13 år – Stor 7 mot 7, 9 mot 9

-         Novemberserien MA 7 och 9 år – 5 mot 5 och liten 7 mot 7

Presentationen från ledarinfo samt de uppdaterade Så spelar vi-häftena för 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 bifogas!

Den fortsatta processen består av:

-         13/12 Info och dialogmöte med alla barn- och ungdomsföreningar. Se separat inbjudan här! Här kommer de nya spelformerna att presenteras och diskuteras.

-         19/12 GFF's Representantskapsmöte. Föreningarna beslutar om vilka spelformer som skall användas 2017 i Göteborg.

Då frågan är viktig önskas stor uppslutning och deltagande från föreningarna på dessa båda möten.

SvFF önskar att Göteborg är pilot av de nya nationella spelformerna för att på så sätt underlätta det nationella införandet 2018. Göteborg har historiskt legat i framkant när det gäller utveckling av bl.a. spelformer och det rör sig om små förändringar för oss. GFF's uppfattning och avsikt är därför att införa de nationella spelformerna i Göteborg redan under 2017.

Presentation Nationella Spelformer i Göteborg

Så spelar vi 9 mot 9 - Nya Nationella spelformer

Så spelar vi 7 mot 7 - Nya natioenella spelformer

Så spelar vi 5 mot 5 - Nya Nationella Spelformer