Slutgiltigt förslag på serieindelning 2017

Här finner ni slutgiltigt förslag på serieindelning för representationslagen säsongen 2017.

Efter inkomna synpunkter på det reviderade förslag som Tävlingskommittén presenterade den 2 december så finner ni nu nedan slutgiltiga förslag.

Beslut om definitiv seriesammansättning för damer och herrar i representationsserier sker enligt följande:

9 november
Anmälan öppnar.

21 november
Förslag 1 publiceras på förbundets hemsida.

25 november
Sista datum att anmäla lag till 2017 års representationsserie.

27 november
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

2 december
Reviderat förslag publiceras på hemsidan.

5 december
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag

6 december
Slutgiltigt förslag publiceras på hemsidan.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

19 december
Representantskapsmötet fastställer en s.k. definitiv seriesammansättning

Slutgiltigt förslag serieindelning damer div. 2, 2017 - regional serie

Slutgiltigt förslag serieindelning damer div. 3, 2017

Slutgiltigt förslag serieindelning damer div. 4, 2017

Slutgiltigt förslag serieindelning herrar div. 4, 2017

Slutgiltigt förslag serieindelning herrar div. 5, 2017

Slutgiltigt förslag serieindelning herrar div. 6, 2017

Slutgiltigt förslag serieindelning herrar div. 7, 2017
Ev. tillkommer fler lag i div. 7

Tävlingskommittén