Dags att söka idrottslyftspengar för 2017

Idrottslyftet år 10 för verksamhet under 2017.

Här följer information om Idrottslyftet 2017.

Notera att ansökningstiden är något senare i år - den 25/1-15/2 2017 (med undantag av deltagande i Föreningslyftet där ansökningstiden är från 10/1-31/1 2017 och Idrottslyft som söks via Västra Götalands Idrottsförbund – där man har löpande ansökan).
Skälet till senareläggningen är att RF gjort vissa förändringar i applikationen som används och dessa är ej klara före den 25/1. I samtliga fall sker ansökan via IdrottOnline.

Idrottslyftsmedel som söks via Västra Götalands Idrottsförbund - löpande ansökan från 1/1.

Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida.

Under 2017 kommer det att finnas möjlighet för idrottsföreningarna i Väst att söka Idrottslyft inom fyra olika områden:

1. Så många som möjligt - söks via föreningens SISU-konsulent
För att vi ska kunna ha så många barn och ungdomar som möjligt inom idrottsrörelsen så finns möjlighet att söka stöd till rekryterande insatser som till exempel "provapå"-dagar.

2. Så länge som möjligt - söks via föreningens SISU-konsulent
För att vi inom idrottsrörelsen ska kunna behålla barn och ungdomar så länge som möjligt så finns möjlighet att söka stöd för till exempel uppstart av alternativa träningsformer eller projekt som syftar till att få fler att idrotta längre.

3. Så bra som möjligt - söks via föreningens SISU-konsulent
För att stärka upp sin verksamhet finns möjlighet att söka stöd utifrån tre olika områden; Föreningsutveckling, Värdegrund och Ledarskapsutveckling.
Det kan handla om utbildningar, processarbeten eller föreläsningar för att stärka föreningen till att på bästa sätt kunna ta emot och behålla alla barn och ungdomar i verksamheten.

4. Anläggningar
Det finns också möjlighet för idrottsföreningar att genom Idrottslyftet söka stöd till idrottsanläggningar. Kontaktperson på Västra Götalands IF är Johan Gadd, tel. 0709-265872. Mer information om hur ansökningen kommer att gå till kommer.

Har du frågor eller idéer om hur din förening kan utvecklas med hjälp av Idrottslyftet är du välkommen att höra av dig till er förenings idrottskonsulent. Notera också att Helene Persson, tel. 0709-265842, har lite extra fotbollsansvar.

Viktig information om samtliga Idrottslyft
• Från 2017 sker ansökningar för samtliga Idrottslyft löpande under året med start 1/1
• Alla ansökningar görs i IdrottOnline under fliken Idrottslyftet Västsvenska Idrottsförbundet (DF)
• Kontakta alltid föreningens idrottskonsulent innan ansökan görs
• Föreningar som erhållit bidrag via Idrottslyftet 2016 måste skicka in sin utvärdering innan någon ny ansökan behandlas

Idrottslyftsmedel som söks via Göteborgs Fotbollförbund
Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" med sista ansökningsdag 15/2 2017.

Paket 1: Ett fortsatt deltagande i vårt stora projekt Spelarlyftet för tionde året
Föreningarna söker efter storlek

10'000 kr (1-2 ungdomslag 12-19 år)
Fri axess till S2S-verktyget
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops
Deltagande på talangträningar och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år

15'000 kr (3-6 ungdomslag 12-19 år)
Fri axess till S2S-verktyget
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops
Deltagande på talangträningar och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år

20'000 kr (7 eller fler ungdomslag 12-19 år)
Fri axess till S2S-verktyget
Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops
Deltagande på talangträningar och i zonlagsturneringen för föreningens ungdomar där i år talangträningarna omfattar även flickor och pojkar 12 år

Föreningarna erhåller sökt summa och kommer att faktureras följande avgift :
5'000 kr (1-2 ungdomslag)
7'500 kr (3-6 ungdomslag)
10'000 kr (7- eller fler ungdomslag).

Paket 2A: Föreningsutvecklingspaketet - Utbildning av en föreningshandledare 4'000 kr
För att kunna medverka i fortsatt arbete med vårt föreningsutvecklingsprojekt fordras att föreningen har en utbildad föreningsutvecklare. Denna utbildning går parallellt med vårt utbildningsläger i Skara den 17-20 augusti och ger behörighet att hålla Tränarutbildning C samt ledarworkshops för 3- och 5-manna i egen förening samt ansvar för spelar- och ledarutbildningen. Föreningen faktureras kurskostnaden i efterhand. Stora föreningar kan anmäla ytterligare någon till denna utbildning även om man har utbildat en redan. Detta paket betalas ut efter genomförd utbildning.

Paket 2B: Föreningslyftet 2017 – 20'000 kr
Separat information och hur man söker finns nu på hemsidan. Notera att man söker detta paket via hemsidan och att sista dag för ansökan är den 31 januari.

Paket 2C: Rekrytering och utbildning av ledare för de yngsta – 4'000 kr
Föreningen kan söka 4'000 kr för att under året genomföra två interna workshops – en 3-mannaworkshop och en 5-mannaworkshop. Antingen genomförs workshopsen av föreningens egen utbildade handledare (se ovan), eller så kontaktar man en av de centralt utbildade för hjälp. Detta paket betalas ut efter genomförda aktiviteter.

Paket 3: Bolltrixet 2017 för barn 7-12 år - 2'000 kr.
Bolltrixet är ett samarbete med Fotboll 2000 där man med hjälp av inloggning kommer åt ett "digitalt teknikmärke" som stimulerar barnen till egenträning. Nytt för i år är att samtliga föreningens barn upp till 12 år får tillgång till bolltrixet under 2017. Föreningen söker och beviljas pengarna och blir sedan kontaktade av Bolltrixet kring det praktiska med licenser etc. Fotboll 2000 fakturerar sedan föreningen 2'000 kr när verksamheten är igång.

Paket 4: Spelformspaketet 4'000 kr
För att stödja de nya spelformernas införande finns möjlighet för föreningar med verksamhet i åldersspannet 10-16 år att söka ett spelformspaket som innehåller 50 plattor, 10 halvhöga konor och två hopfällbara 3-mannamål. För föreningar med flickfotboll tillkommer dessutom 5 fina matchbollar (som tack för hjälpen med genomförandet av vår flick- och spelformsmanifestation i höstas så har vi fått ett antal högkvalitativa ADIDAS matchbollar från UEFA som vi delar ut på detta sätt). Dessa medel betalas ut i förskott och faktureras då materialet finns att hämta på GFF:s kansli i månadsskiftet mars-april.

Paket 5: Motionsfotboll 1'000 kr
Från 2017 kommer vi att erbjuda föreningarna möjlighet att delta i en enklare variant av föreningsfotboll i syfte att få fler att stanna kvar i föreningen. Föreningar som startar denna verksamhet kommer att erbjudas en subvention på anmälningsavgiften med 1'000 kr för år 2017. Mer om motionsfotboll kommer att presenteras på vår hemsida och vid GFF:s ordinarie årsmöte.

Paket 6: Egna föreningsprojekt - sista ansökningstid för dessa är 15 februari 2017
Resterande pengar i Idrottslyftet år 10 kan sökas av föreningarna på sedvanligt sätt. Maximalt beviljat Idrottslyft till dessa projekt är 40'000 kr/förening. I denna summa ingår inte paketerbjudanden.
Idrottslyftets målgrupp är 7-26 år med lite mer fokus kring tonåringar. Dock tycker dem att det är viktigt att inte glömma de "något äldre". Även projekt med syfte att utbilda unga ledare samt särskild stimulans för flickfotbollen har hög prioritet i denna sökpott.

Den praktiska hanteringen av inkomna ansökningar
Den 15 februari är sista ansökningsdag för paketerbjudanden och för egna projekt. Ansökan öppnar den 25 januari.

Informationsfolder Idrottslyftet 2017

Frågor om Idrottslyftet år 10 besvaras av Ulf Carlsson på Göteborgs Fotbollförbund, tel. 031-7610703.
Behöver Ni praktisk hjälp med sökningen kontakta Anette Wigerud på vårt kansli, tel. 031-7610711

Välkomna med era ansökningar
Göteborgs Fotbollförbund