Möten kring ett framtida Heden

Här är en inbjudan för föreningar och personer i fotbollen att medverka kring hur vi vill att ett framtida Heden skall se ut.

Parallellt med denna inbjudan pågår en diskussion där företrädare för Gothia Cup, Partille Cup, Korpen, Idrottsmuseet och Göteborgs Fotbollförbund träffar representanter från de olika förvaltningarna – både tjänstemän och politiker.
Vårt budskap är att vi vill bevara och göra iordning Heden till en mötesplats för Idrotten, evenemangen och kulturen. Mot detta står ett kommunalt intresse att bebygga stora delar av Heden med lokaler för bl.a. bostäder och kontor, något som inte är förenligt med den verksamhet som vi och övriga företrädare bedriver.

Heden är vår enskilt största och mest frekventerade fotbollsyta och stadens viktigaste integrationsplats och i vår diskussion har vi efter samverkan med Kopparbergs/Göteborg FC föreslagit att man fredar Heden och anlägger en mindre läktarförsedd arena för våra turneringar och för vår Elitdamfotboll där nuvarande bandyplanen ligger och att vi kanske på så vis kan frigöra Valhallaområdet för byggnation. Du kan läsa och se mer om hur vi tänker oss ett framtida Heden på www.goteborgarnasheden.se.

Här och nu vill vi uppmana dig att besöka något av de öppna mötena (du hittar när och var samt hur man anmäler sig i informationen nedan) som erbjuds i närtid och där du kan lyssna och göra din stämma hörd.

Mer information om läget kommer att lämnas i anslutning till vårt årsmöte den 28 februari kl. 19.00 på Ullevi.

Göteborgs Fotbollförbund

Vad vill du
ha mer av
på Heden?

Nu sätter vi igång en fördjupad dialog om Heden.

Vi behöver dina kunskaper för att planera framtidens bästa
mötesplats för alla göteborgare – Heden. Dina erfarenheter av
och drömmar om Heden är viktiga för att resultatet ska bli så
bra som möjligt.

Varmt välkommen den 21 januari, klockan 10.00, eller
den 9 februari klockan 18.00. Vi ses på Scandic Rubinen.

Nu sätter vi igång en fördjupad dialog om Hedens framtid.

Bifogad inbjudan får gärna spridas till vänner och kollegor,
eller skrivas ut och sättas upp på er anslagstavla. Inbjudan

Varmt välkommen!
Vår hemsida www.goteborg.se/stadsutvecklingheden

Representanter från Göteborgs Stad, tjänstemän, kommer att medverka i samtalet.

Detaljplan för Exercisheden

genom Anna Samuelsson
Planarkitekt
Planavdelningen

GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadskontoret