Spelformer i Göteborg 2017

På Representantskapsmötet den 19 december fastställdes att under 2017 fortsätta med de befintliga spelformerna för barn och ungdomar i Göteborg. Dessa återfinns här!

Vidare bestämdes att kortidsutvisningen i fortsättning endast skall vara ett personligt straff.