Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Här följer information från valberedningen inför årsmötet 2017.

Vid årsmötet 2017 går mandatperioden ut för följande personer i styrelsen:

Bert Andersson - ordförande
Lisa Stoopendahl - ledamot
Anders Lidvall - ledamot
Henrik Teiffel - ledamot

Catrin Utter - ledamot
Valberedningen föreslår omval av Bert Andersson, Lisa Stoopendahl, Anders Lidvall och Henrik Teiffel.

Valberedningen föreslår nyval av Isabel Expósito - ledamot

Isabel är medlem i Göteborgs Studenters IF och har tidigare också spelat i SK Argo.

Hon är 38 år och bor i Göteborg. Hon arbetar på Röda Korset sedan 2004 och har bl a varit föreningskonsulent. Sedan 2015 jobbar hon med projektet "Är du med - spelare?" som i samverkan med idrottsföreningar utbildar barn och ungdomar mellan 6-18 år och deras tränare kring barnkonventionen.

Isabel brinner främst för idrottens sociala roll och möjligheter i samhället. Hon är också väldigt intresserad av frågor kring hur vi kan utveckla ungas inflytande inom barn och ungdomsfotbollen.

Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter på 2 år.
Carina Falkewall
Ordförande valberedningen