Har er förening möjlighet att ta emot praktikanter under sommaren 2017

Göteborgsfotbollen har sammantaget tagit ett stort ansvar i arbetet med att hjälpa till i flyktingprocessen. Nu kommer ytterligare en möjlighet att hjälpa till/få hjälp.

Park- och naturförvaltningen i Göteborg har fått uppgiften att arrangera praktik för asylsökande ungdomar under sommaren. Tanken är att man i arbetslag om 8 ungdomar + en anställd handledare under sommaren skall sysselsättas med olika typer av arbete.
Detta sker under sex veckor i sommar, med start runt den 19 juni och avslutning i början av augusti. För ungdomarnas del innebär det att man delas in i tre grupper som antingen jobbar, studerar, eller har fritidsaktiviteter. Efter tre veckor byter man.
För föreningens del innebär det att man kan få hjälp i en eller två perioder om 3 veckor.

Arbetslaget kan utföra olika typer av enklare uppdrag såväl invändigt som utvändigt. En förutsättning är att man har möjlighet att disponera en lokal i föreningen för lunch, omklädning etc. Notera dock att det inte är nödvändigt med egen närvaro, eftersom det finns handledare som är ansvarig. Vi tänker att erbjudandet riktar sig till klubbar med klubbhus i Göteborgs kommun.

Intresserade föreningar anmäler sig till undertecknad via mail och där man talar om:

Vad det är för arbete man vill ha hjälp med. Tänk på att praktiken är obetald och att syftet är att ge ungdomarna en första introduktion till hur det kan vara att arbeta i Sverige. Förutom själva arbetet handlar det även om att komma i tid, sjukanmälan, samarbete etc. Park- och naturförvaltningen åtar sig inte att slutföra påbörjade arbeten efter periodens slut. Ungdomarna får ej hantera maskindrivna verktyg/maskiner eller utföra arbeten på stegar (godkända byggnadsställningar är ok). Material, inkl färg och penslar vid ev ommålning införskaffas av klubben. Enklare manuella verktyg som hammare, verktyg för ogräsrensning tillhandahålls av Park- och naturförvaltningen.
Exempel på lämpliga arbeten kan vara ommålning av bänkar, reparation/byggnation av bollplank, ogräsrensning etc.

Vilken/vilka perioder man är intresserad av, alternativt när det inte kan utföras (exempelvis v27, Gothia Cup mm). Det går också att ange deadline för arbete (t ex ogräsrensning klart innan Gothia Cup).

Kontaktperson (namn, mailadress, telefonnummer), klubbens namn samt adress till platsen där arbetet skall utföras.

Senaste dag för anmälan/ansökan är 15 maj (gärna tidigare) till ulf.carlsson@gbgfotboll.se.

Med vänliga hälsningar

Ulf Carlsson

Göteborgs Fotbollförbund i samarbete med Park- och Naturförvaltningen