Matchreferat på föreningarnas och lagens hemsidor

Vi har tidigare påtalat det olämpliga i att på föreningens/lagens hemsidor skriva nedlåtande och kritiserande om domare och/eller motståndarlag.
Trots påminnelser så finns det föreningar och ledare som fortsatt lägger kraft och energi på detta – något som inte är tillåtet.

Har man synpunkter på domare och motståndarlags beteende så skall klubben kontakta Göteborgs Fotbollförbund som har möjlighet att vidta åtgärder.

Fortsättningsvis kommer Göteborgs Fotbollförbund att förbehålla sig rätten att med stöd av tävlingsbestämmelserna 6 kap. 17§ bestraffa föreningar som inte respekterar ovanstående.

Utdrag ur TB:
17 § Misskreditering av fotbollens organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller skrift eller på annat sätt allvarligt misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF och till SvFF anslutna organisationer kan ådömas straffavgift eller anmälas till förbundsbestraffning.

Göteborgs Fotbollförbund
Styrelsen
Ulf Carlsson