Informationsmöte för gymnasierektorer inför NIU-period!

Informationsmöte 2017-08 28 avseede ny NIU-period (2019-2022) för elitfotbollsgymnasier i Göteborg.

Inbjudan