Kopplingen mellan föreningsanställda och bra verksamhet genom åren

Kanske läste Du i Göteborgs-Posten om den oro som vi känner för utvecklingen av verksamheten i våra föreningar - inte minst i våra föreningar i socioekonomiskt tuffa områden och för våra småföreningar. Läs också texten på Angered MBIK hemsida som ger sin bild av verkligheten för en av våra föreningar.

Vi har också tagit fram ett dokument med namnet Lyft blicken – en vädjan till våra politiker att våga se längre fram än till nästa budgetperiod. Detta dokument var också grunden i artiklarna i GP. Att oron inte är ny och att vi har flaggat för denna utveckling under ett antal år visar ett annat dokument daterat 11 september 2006 –
Stor oro för fotbollföreningarnas situation idag som då delgavs till våra politiker. Mycket av det som står där är idag verklighet – i vissa fall har utvecklingen t o m gått snabbare än vad vi förutspådde. Där finns också en väldigt enkel beskrivning av utvecklingen för handbollsföreningar och ishockeyföreningar på Hisingen, där tendensen är minst lika tydlig som för fotbollens föreningar.

I korthet säger vi fyra saker:

1. Inför ett kommunalt föreningskonsulentbidrag

Satsa på ett generellt föreningskonsulentbidrag som alla föreningar (och inte bara fotbollens) kan ta del av och som utgår från volymen av ungdomar 6-25 år. Det ger föreningarna möjlighet att hjälpa och stötta ledarna, att jobba med rekrytering av barn och ledare, att kommunicera med kommunen och förbunden på dagtid och att kvällstid, finnas till hands - en brygga mellan styrelse och verksamhet.

2. Förstärk och rusta upp det statliga lönebidragssystemet

Då det infördes gav det möjlighet för föreningarna att anställa personer med anknytning till föreningarna men som hade slitit ut sig i det vanliga arbetet. Vanligtvis stod föreningen för 10% av lönen. Hos oss har ett antal föreningar denna typ av anställning och många av dem är kunniga och rutinerade. Dock är systemet numera så urholkat att kostnaden för föreningen ligger på ca 200 000 kr utöver bidraget. Skälet är att taket för lönen inte justerats upp utan är på 16 700 kr/månad. Eftersom lagstadgad minimilön ligger betydligt högre så innebär det att det numera handlar mer om 50-50 än 90-10. I takt med att föreningarnas ekonomi försämras så innebär det att många föreningar riskerar att få säga upp sina lönebidragsanställningar - något som förmodligen kommer att bli förödande. Vi säger: Låt bidraget följa den fackliga minimilönen.

Ovanstående två åtgärder är generella för alla idrotter och alla föreningar (givetvis).

3. Förstärk föreningslivet i socioekonomiskt svaga områden genom att göra det möjligt att anställa två personer i dessa föreningar

Du kan läsa mer om vårt förslag i Lyft blicken.

Observera att detta inte är några nya förslag utan ett av skälen till att fotbollens föreningar mådde mycket bättre förr. Undertecknad har varit med några år och kunnat följa utvecklingen i dryga 30 år. Med risk för att jag missat något så kan jag ge följande beskrivning av utvecklingen vad gäller anställda föreningskonsulenter i föreningen. I början av min arbetsperiod hade följande föreningar en anställd föreningskonsulent. Ganska ofta hade personen/ personerna en fritidsledarutbildning på Göteborgs Folkhögskola eller en föreningskonsulentutbildning på Bosön eller Lillsved.

Hisingsfotbollen

: Lundby IF 2-3 anställda (Mikael Kjellström/Leif Julem /Ricky), Torslanda IK 2 (Christer och), IK Zenith 1 (Ann), Lindholmens BK 1 (Dennis Svensson), Färjenäs IF 1 (Erik Åkerlind och under en period ytterligare en (Ari /Johnny) (i Biskopsgården fanns det alltså 3 anställda föreningskonsulenter), Tuve IF 2 (Bengt Jansson och Bengt), Kärra IF 1 (Kent Karlzon/Sture Persson), IF Warta 2 (varav en handboll B-A Strömberg/Gunnar Carlsson/Bengt Larsson/Dan Olsson), Gaik 1(Östen Andersson), Backa IF 1, Hisingstads IS 1 (numera sammanslagna till Hisingsbacka FC), BK Häcken 2 (Anders + ytterligare någon).

 19 föreningskonsulenter

Nu: Hisingsbacka FC 2, Backatorps IF (0,5), IK Zenith 1, Kärra KIF 1, IF Warta 1, BK Häcken 2, Torslanda IK 1.

 8,5 föreningskonsulenter

Jag vill påstå att Hisingsfotbollen mådde mycket bättre för 20 år sedan och också tog ett betydligt större ansvar för social fostran, rekrytering av barn och ledare mm. Du kan själv se hur utvecklingen gått för ett antal av de tidigare stora ungdomsföreningarna.

Fotbollen i Östra Göteborg

: Lärje/Angereds IF 1-2 (Roy och Kina), Götaholm BK 1 (Ingvar), Kortedala IF 1 (Klas –Olof A), Bergsjö IF 1 (Kurt), Gunnilse IS 2 (C-G Wennberg och Rolf P + Anton), Marieholm 2 (Hasse och Jimmy), Rannebergens IF 1 (Tomas West), Utbynäs 2 (Björn och Inge) -därutöver Stendy med Ulf Jonasson nästan på heltid.

12 föreningskonsulenter

Nu: Bergums IF1, Lärje/Angereds IF 0,5, Götaholm BK 1 (Ingvar på övertid), Gunnilse IS 2, Bergsjö IF 1 (Kurt Larsson på övertid).

 5-6 beroende på hur man räknar

Hur fotbollen mår i Östra Göteborg kan Du läsa mer om i Lyft blicken och min bedömning är att den mår ännu sämre än Hisingsfotbollen.

Fotbollen i Västra Göteborg

Då: Näsets SK 1 (Hellgren), IF Väster 1, S-G-97 1 (Janne), Hovås/Billdals IF 1, Proletären FF 1, (Bengt F), Älvsborgs FF 2 (Julle + 1), Västra Frölunda IF 2 (Claes P + Bertil), Kungsladugårds BK 1 (Stibben), Kaverös BK 1 (Gunnar Bratt), GFF/Azalea 1(Magnus), Askim 1, Sandarna BK 1 (Kent)

14 föreningskonsulenter

Nu: Näsets SK 1,5, IF Väster 1, SG-97 1, Hovås/Billdal 1,5, Älvsborgs FF 1,5, Kungsladugårds BK 0,5, GFF/Azalea BK 1,5, Askims IK 1, Västra Frölunda IF 1, Sandarna BK 0,5.

11,5 föreningskonsulenter

Fotbollen i västra Göteborg har i stort sett hållit sig avseende föreningskonsulenter och har efter omständigheterna klarat sig bra. Dock har klubbarna runt Tynnered och Ruddalen fått det mycket tuffare.

Fotbollen i centrala stan

Då: Guldhedens IK 1 (Ralf ), Lundens AIS 1 (Egon), Överås BK 1 (Arne H), Qviding FIF 1(Leif G), och Mossens BK 2 (bröderna Lövendahl).

6 föreningskonsulenter

Nu: Guldhedens IK 1, Lunden ÖBK 1, Qviding FIF 1

3 föreningskonsulenter

Fotbollen i centrala Göteborg har klarat sig skapligt, men det märks tydligt att t.ex. Qviding FIF och Mossens BK har det tufft.

Sammanfattningsvis och med viss reservation för att någon missats så har fotbollföreningarna (alliansföreningarna oräknade eftersom de saknar tydligt rekryteringsområde).

På ett 20-tal år har föreningarnas föreningskonsulentstab i Göteborgs kommun minskat från ca 51 till 28,5.

Dessa siffror har en avgörande betydelse för våra föreningars antal och förmåga att jobba med rekrytering av barn och unga via skolbesök, rekrytering och vård av ledare, kontinuitet och samsyn i föreningsarbetet, social och fysisk fostran mm.

Ber att få återkomma med utvecklingen i våra kranskommuner, men min uppfattning är att tendensen är likartad.

4. Se över taxor och förenkla rutinerna i samspelet mellan föreningar, förbund och förvaltning

Känslan idag är att kontakten mellan föreningarna och förvaltningarna (i första hand Idrotts-och föreningsförvaltningen) har försämrats. Många av våra föreningar uppfattar att relationen handlar väldigt mycket om kontroll och krav och mindre om förståelse och hjälp. Med tanke på att redovisningen av det kommunala aktivitetsstödet varit bristfällig hos ett antal föreningar så får man ha viss förståelse för det, men lösningen går att finna i ett både enklare och säkrare system. Tror också att en reflektion kring ansvar är på sin plats – åtminstone om man ser värdet av ett rikt och geografiskt täckande föreningsliv.

Vems ansvar är det att vårt föreningsliv (för oss specifikt fotbollsföreningarna) mår bra? Är det föreningens eget ansvar, förbundets ansvar, förvaltningens ansvar eller politikens ansvar?

Från vår sida ser vi det som ett ansvar som vi måste ta tillsammans.

Den 11 september 2006 avslutade vi vår skrivning till kommunen så här

Vad vill Fotbollen

Vi vill uppmärksamma politiker och styrande på vad som är på väg att hända .

Vi vill ha fotboll i alla stadsdelar på bra planer för våra ungdomar - därav strategin med konstgräset.

Vi vill medverka till integration och trygghet i alla våra stadsdelar och att fotbollen spelar en viktig roll i detta.

Vi tycker att staden måste vara med och ta ett större ansvar i detta arbetet.

Göteborg den 3 juni 2017

Ulf Carlsson