Möte med den lokala fotbollen kring matchfixing måndag den 28 augusti

Preliminärboka måndagen den 28 augusti kl. 18-20 för ett möte om matchfixing. Mötet vänder sig i första hand till föreningar med juniorverksamhet och med seniorfotboll på programmet. Med på mötet är representanter från Svenska Fotbollförbundet och ev även från polisen.

Göteborgs Fotboll tillsammans med Svenska Fotbollförbundet bjuder in till föreningsmöte i ämnet matchfixing.

Det finns idag möjlighet att spela på resultatet i matcher ner till div 5 på herrsidan. Problematiken och regelverket kring detta samt även kopplingen till annan verksamhet nära fotbollen – t.ex. förekomsten av oseriös rådgivarverksamhet- är ett stort problem.

För att diskutera denna företeelse och hitta förhållningssätt för att hantera problematiken runt detta så bjuder Göteborgs Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet in till en kväll i ämnet.

Bifogar en aktuell text om regelverket samt en länk där man kan läsa mer.

Information matchfixning

http://fogis.se/matchfixing

Vi uppmanar också våra föreningar från div 3 och neråt att boka in tiden, så återkommer vi med var vi kommer att vara i början av augusti.

Anmäl deltagande till ulf.carlsson@gbgfotboll.se