Information från föreningsmötet kring matchfixing och föreningarnas situation

Måndagen den 28 augusti hade Göteborgs Fotbollförbund tillsammans med Svenska Fotbollförbundet bjudit in till föreningsmöte med ovanstående ämnen på agendan.

Mötet var glädjande nog väldigt välbesökt, med totalt drygt 60 föreningar representerade.
För Er som inte hade möjlighet att närvara kommer här den dokumentation som presenterades.

Dokumentet kring matchfixing presenterades av Tobias Tibell från Svenska Fotbollförbundet och handlade om att uppmärksamma alla föreningar om omfattning och spridning . Vill man veta mer i ämnet, eller om man vill informera så nås han på tobias.tibell@svenskfotboll.se

Dokumentet Lyft blicken är en analys av föreningarnas situation i Göteborgsfotbollen och kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete kring att förbättra föreningarnas villkor.

Dokumentet Upprop är är ett framåtriktat dokument där vi tror att våra föreningar med rätt stöd kan ta en ökad roll i integrations- och folkhälsoarbetet, men att man då måste se till att de ekonomiska villkoren förbättras och att det ideella arbetet måste förstärkas.

En grupp med föreningsrepresentanter är skapad och kommer att jobba vidare med dessa frågor. Det finns plats för ytterligare intresserade personer att vara med i detta arbete.

Det finns också möjlighet för Er förening att uttala sitt stöd för Uppropet. Dessa föreningsstöd kommer vi att publicera i takt med att de kommer in och ge arbetsgruppen fortsatt "råg i ryggen" i det fortsatta arbete.

Anmälan av intresserade föreningsrepresentanter till arbetsgruppen och om Er förening vill ställa sig bakom Uppropet görs det till ulf.carlsson@gbgfotboll.se.

Arbetet kommer att ske under hösten och våren, med bl.a. speciella kommunvisa uppvaktningar, för att runt seriestarten 2018 avslutas med någon form av manifestation kring Göteborgsfotbollens situation.

Göteborgs Fotbollförbund