Föreningsstyrka för 12-åringar

Tillsammans med föreningarna i Föreningslyftet har Göteborgs Fotbollförbund tagit beslutet att införa föreningsstyrka för 12-åringar inför 2018.

Ändringen har förankrats i samtliga kommittéer inom Göteborgs Fotbollförbund samt behandlats ytterligare en gång med föreningarna i Föreningslyftet.

Beslutet och önskan bygger på att innan 13-års ålder inte kunna anmäla lag i olika lagstyrkor från samma förening och istället förlänga föreningsstyrka som idag gäller för 10- och 11-åringar.

Förändringen gäller därmed 12-åringarna, dvs barn födda 2006, från och med nästa år.

I beslutet ligger dock inte hur många olika nivåer som kommer erbjudas inför 2018. Detta åtar sig GFF att fundera vidare på och fastställa inför serieanmälan 2018.