Inbjudan Föreningsmöte 171214

Alla föreningar med barn- och ungdomsfotboll i Göteborgs distrikt inbjuds till, det numera traditionsenliga, informationsmötet avseende Idrottslyft, Föreningslyft och andra aktuella ämnen samt en diskussion över det fortsatta utvecklingsarbetet inom barn- och ungdomsfotboll.

Inbjudan Föreningsmöte

Info Föreningslyftet - Föreningsträff 171214