Inbjudan till Representantskapsmöte

Göteborgs Fotbollförbund inbjuder till Representantskapsmöte 2017.

Vi inbjuder härmed en ledamot per förening till Representantskapet.

Ledamot samt suppleant skall utses av respektive förenings styrelse.
Suppleanten deltar endast om den ordinarie ledamoten är förhindrad.
Endast anmäld ledamot/suppleant har röst- och närvarorätt på Representantskapet.

Inkomna motioner till årets Repskap kan ni ta del utav här

När: Tisdagen den 19 december.
Tid: Klockan 18.30. Kaffe serveras från 18.00.
Plats: Ullevi Presscenter. Ingång via Paradingången.

Anmäl er på bifogad blankett senast den 18 december 2017.
Anmälan skickas till:
E-post: webmaster@gbgfotboll.se eller
Adress: Göteborgs Fotbollförbund, Box 257, 401 24 Göteborg