Reviderat förslag på serieindelning för representationsserier 2018

Här finner ni reviderat förslag på serieindelning för representationslagen säsongen 2018.

Göteborgs Fotbollförbunds Tävlingskommitté tackar för de synpunkter och förslag som har inkommit angående serieindelning för representationsserierna säsongen 2018.

Nedan finner ni reviderat förslag och TK har, så långt det varit möjligt, tillgodosett samtliga önskemål.

Beslut om definitiv seriesammansättning för damer och herrar i representationsserier sker enligt följande:

9 november
Anmälan öppnar.

21 november
Förslag 1 publiceras på förbundets hemsida.

24 november
Sista datum att anmäla lag till 2018 års representationsserie.

27 november
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

1 december
Reviderat förslag publiceras på hemsidan.

4 december
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag

6 december
Slutgiltigt förslag publiceras på hemsidan.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

19 december
Representantskapsmötet fastställer en s.k. definitiv seriesammansättning

Reviderat förslag serieindelning seniorer 2018
(en flik för dam och en flik för herr)

Karta division 4 Dam
Karta division 4 Herr
Karta division 5 Herr
Karta division 6 Herr
Karta division 7 Herr

Tävlingskommittén