Göteborgs Fotbollförbund står bakom idrottsuppropet

Göteborgs Fotbollförbund har tillsammans med många av våra föreningar varit aktiva i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Några av fotbollens föreningar öppnade sina klubbhus för tillfälliga boenden och ganska många av våra föreningar är engagerade i integrationsprocessen för att ge dessa unga människor en möjlighet att via fotbollen komma in i samhället.

Styrelsen har därför beslutat att ställa oss bakom uppropet vistarinteut/idottsuppropet.
Du kan läsa mer om det idrottsuppropet via länken
http://vistarinteut.org/idrottsuppropet/