Status på konstgräsplanerna och vad som gäller

Här nedan följer information om vad som gäller för närvarande vid match på Göteborgs Kommuns planer.

Då flera utav Göteborgs Kommuns konstgräsplaner inte är grönmarkerade gäller följande;

Röd = Planen får inte beträdas

Gul = Föreningen avgör själv om planen är spelbar eller inte

Grön = Planen är spelbar

Göteborgs Fotbollförbunds ambition är att matcherna skall genomföras på fastställt datum/tid.
Om planen inte är spelbar har vi bett att IoFF skall erbjuda en ersättningsplan.

I de fall där planen är gulmarkerad och föreningen själva skall avgöra om planen är spelbar eller inte, kan ni antingen själva se om det finns en ledig spelbar plan och matchändra dit, eller skjuta upp matchen och komma överens om en ny tid med motståndarna. Självklart utgår ingen kostnad för detta.

Kommer föreningen fram till att planen inte är spelbar, skall detta meddelas till Göteborgs Fotbollförbund webmaster@gbgfotboll.se omgående med kopia till kundservice@ioff.goteborg.se

Kom ihåg att alltid skriva med matchnumret vid kommunikation med oss.