Frågor och svar inför valet 2018

Valåret 2018 intensifieras idrottens politiska arbete för att förbättra föreningarnas villkor.

Du hittar en del av vårt arbete uner rubriken Frågor och svar inför valet 2018 till vänster på vår hemsida.
Vi inleder med en enkät från de stora bollsporterna, skickad till Göteborgs lokala politiska partier. Läs enkäten och de politiska partiernas svar som publiceras allt eftersom svaren inkommer.