Stormvarning - vad gäller?

Då Knud är i antågande gäller följande inför kvällens matcher.

Våra Tävlingsbestämmelser säger följande;

4 kap. - Genomförande av match
18§ - Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väder- eller planförhållanden ska fattas av domaren. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.

Match som avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som inte kan återupptas samma dag ska, med de förutsättningar som anges i 19 §, spelas eller återupptas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram. Berörda föreningar har dock alltid rätt till minst två dagars speluppehåll mellan matcherna, såvida det inte finns synnerliga skäl. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får tävlingsstyrelsen istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.

Det är föreningarnas gemensamma skyldighet att omgående meddela SvFF respektive SDF när match skjutits upp eller avbrutits samt att meddela ny speldag.

det idag gäller extraordinära händelser, har TK och DK beslutat att domaren skall fortfarande ta beslutet om matchen skall genomföras eller ej, men domaren kan, om möjligt, fatta beslutet utan att nödvändigtvis vara på plats.