Slutgiltigt förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni slutgiltigt förslag på seriesammansättning i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden gick ut den 24 november. Samtliga lag är nu anmälda.

att
synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

Slutgiltigt förslag - seriesammansättning 2019
Filen innehåller två flikar, en för Damserierna och en för Herrserierna.