Göteborgsfotbollens Hall of Fame-gala i Exercishuset lördag 25/5 2019

Lördag den 25 maj med start kl 18:00 kommer vi att utse de nya medlemmarna i Göteborgsfotbollens Hall of Fame - en mycket uppskattad aktivitet som startades förra året.

Skälet till detta är att vi vill uppmärksamma alla lokalfotbollens eldsjälar – damer och herrar - för det ideella arbete som lagts ner i fotbollföreningens tjänst.

Vid förra årets Hall of Fame valdes totalt drygt 150 välförtjänta medlemmar in och på plats att ta emot var drygt 80 personer. Du kan läsa mer om evenemanget och se vilka personer som valts in genom att gå in på vår hemsida under Göteborgsfotbollens historia.

Nu är det dags att nominera igen.

Nominering: Föreningarna kan själva nominera personer, nu verksamma såväl som tidigare verksamma och även personer som inte längre är i livet.

Kriteriet för att kunna nominera en person är att man sammanlagt varit verksam i föreningen som ledare i minst 25 år.
Nomineringen till Göteborgsfotbollens Hall of Fame skall ske innan fredag den 3 maj.

En namnbricka med namn och förening kommer att sättas upp på en särskild plats i Idrottsmuseet på Kviberg. Under fliken Göteborgsfotbollens historia på www.gbgfotboll.se kommer namn, förening och verksamhetsårtal att läggas in. En speciell plakett med en liten PIN kommer att delas ut i Exercishuset i anslutning till en enklare middag.

Medlemmar som valts in är också välkomna att delta i Exercishuset. Har man en gång blivit invald så är man välkommen även följande år. Vi ber att få återkomma med detaljerna men personer som föreningen önskar nominera skall mailas till ulf.carlsson@gbgfotboll.se

Välkomna med era nomineringar och gärna en liten kortare presentation.

Göteborgs Fotbollförbund
Styrelsen