Ny chef

Ulf Carlsson har, efter 36 års anställning på Göteborgs Fotbollförbund, bestämt sig för att gå i pension.

Ulf kommer från och med 10 juni att påbörja en utfasning och kommer på deltid (20-30%) att finnas kvar under 2019 för att bland annat stötta i överlämningen.

Ulf skall även arbeta vidare med kontakter gentemot våra politiska partier.

Styrelsen beslutade vid sitt aprilmöte att ersätta Ulf med Patrik Gustafson. Patrik tillträder i nya rollen den 10 juni.
Patrik arbetar idag på Göteborgs Fotbollförbund där han är ansvarig för utvecklingsfrågor.

Vi återkommer senare med en mer djupgående presentation av Patrik.

I samband med skiftet vill vi också informera om att vi byter bort titeln Kanslichef mot den lite mer situationsanpassade titeln Distriktschef.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf för hans arbete och insatser för Göteborgs Fotbollförbund.
Vi vill också passa på att välkomna Patrik till hans nya roll och önska lycka till med de nya arbetsuppgifterna.

Efter önskemål från Ulf avvaktar vi med den formella avtackningen.

Bert Andersson
Ordförande