Utökad legitimationskontroll

Under vecka 23 genomfördes en utökad legitimationskontroll i herrseniorserierna.

På årets repskap beslöts av våra föreningar att utöka legitimationskontrollerna för att stävja ev fusk. DK (domarkommittén) och TK (Tävlingskommitten) genomförde nu i slutet av våren en utökad kontroll enligt ovan. I stort sett fungerade det utmärkt inte minst för att föreningar och ledare hjälpte till på ett bra sätt.

Även i höst kommer vi att utföra utökade oannonserade kontroller.