Reviderat förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni förslag 2 på seriesammansättning i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden går ut den 24 november.

att
sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning är den 24 november. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin. Föreningens ev. synpunkter mailas till jasna.kliko@gbgfotboll.se.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag.

27 november presenteras det slutgiltiga förslaget på vår hemsida.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

Om vi inte kontaktas av er förening under yttrandetiden betraktar vi det som att ni inte har några synpunkter på förslaget.

Förslag 2 - seriesammansättning 2020 Filen innehåller två sidor, en för Damserierna och en för Herrserierna.