GFF:s mailpolicy!

Det har blivit allt vanligare att inte skriva under sina mail med en avsändare. Speciellt vanligt är det vid användandet av föreningens mailadress.

Vi uppmanar därför alla föreningar att i kontakten med oss uppge vem man är samt vilken förening och roll man har. Det underlättar vårt arbete betydligt och vi tycker det är självklart att man inte gömmer sig bakom anonymiteten som ett icke underskrivet mail kan innebära.

På förekommen anledning vill vi därför förtydliga vår policy angående mailkommunikation i allmänhet och med våra föreningar i synnerhet.

Mail som saknar avsändare i form av fysisk person, och som efter påpekande fortfarande inte undertecknas, lämnas utan åtgärd.