Information från Valberedningen

Står för omval 2020:

Safija Dautovic Sappelt

Madelene Ekvall

Torbjörn Olsson

Dessa ovanstående ställer upp till omval.

Tommy Wallhult ställer inte upp till omval.