Slutgiltigt förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni slutgiltigt förslag på seriesammansättning i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden gick ut den 24 november.

att
synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet. Det är också där den definitiva seriesammansättningen fastställs.

Slutgiltigt förslag - seriesammansättning 2020
Filen innehåller två sidor, en för Damserierna och en för Herrserierna.