Inbjudan till spelordningsmöte senior och junior

I år kommer vi att ha ett annorlunda format på spelordningsmötet än tidigare år, där matchklimatet står i centrum.

Dagen startar med ett informationsmöte med fokus på de nya Fair Play direktiven som tagits fram inför årets säsong och även matchguiden för seniorer kommer att avhandlas. Därefter följer ett samtal med domare och domarcoacher angående matchklimatet innan vi slutligen går vidare till matchläggningen.

Mötet är obligatoriskt för tre personer från föreningen, en styrelserepresentant, en ledare och en spelare. På den avslutande spelordningsdelen räcker det om ledaren medverkar medans de övriga delarna är obligatoriska för alla tre.

Information och mötestider