Möte flick- och damföreningar

Den 9 januari hölls det femte mötet sedan 2018 med flick- och damföreningar inom Göteborgsfotbollen.

Ett möte som ledde fram till många konstruktiva diskussioner och även till en serieindelning för Junior Flickor.

Vi gjorde en sammanfattning och gick igenom tidigare möten, vad som hade diskuterats och beslutats där.
Även på detta mötet så hade vi grupparbeten där vi diskuterade frågor om hur vi kunde få fler att fortsätta spela men även få tillbaka gamla spelare.

Under mötet diskuterade vi även de miljöer som vi erbjuder våra spelare. Hur gör vi för att skapa bra miljöer och för vilka är de vi skapar dessa miljöer.

Framgent kommer vi att starta upp en referensgrupp för att fortsätta arbetet kring flick och damfotbollen. Det som referensgruppen arbetar fram kommer sedan att presenteras i storgrupp.

Under säsongen 2020 så kommer GFF att inleda ett arbete där vi kommer att se över vår tävlingsverksamhet på ungdomssidan, detta gäller för både flickor och pojkar. Detta för att kunna erbjuda så bra tävlingsverksamhet som möjligt för våra föreningar.

En gemensam indelningen och diskussion kring de olika divisionerna för Junior Flickor gjordes under mötet. Anmälda lag har via mail fått den föreslagna indelningen och har tills på tisdag den 14 januari på sig att återkoppla om de anser att de hamnat på rätt nivå. Vi hoppas på att dessa möten med indelning av Junior Flickserierna ska skapa så bra serier som möjligt.

I dokumentet här hittar ni presentationen som vi gick igenom samt sammanställningen av det som diskuterades under mötet den 9 januari.
Och här finner ni den rapport som gjorts av Linneuniversitetet.

Stort tack till alla som kom till mötet den 9 januari och nu ser vi fram emot ett härligt fotbollsår!