Valberedningen

Information från Valberedningen.

Omval, ordförande 1 år: Bert Andersson, Mossens BK

Nyval till styrelsen 2 år: Abdi Abdikadir, Neutrala IF

Omval styrelsen 2 år: Torbjörn Olsson, FC Komarken

Omval styrelsen 2 år: Madelene Ekvall, Nol IK

Omval styrelsen 2 år: Safija Dautovic Sappelt, FC Bosona

Omval 1 år, revisor: Anders Haglind, Älvsborgs FF

Omval 1 år, revisorssuppleant: Chris Carlsson, GAIS

Omval 1 år ordinarie, lekmannarevisor: Lars Ekendahl, Ytterby IS

Nyval 1 år suppleant, lekamannarevisor: Jan Albertsson, Ytterby IS

Jan Albertsson och Carl Fhager ställer inte upp för omval i valberedningen.