Årsberättelse 2019

Årsberättelsen är nu klar och ni kan läsa den här:

Årsberättelse 2019

Bilaga 1 - Tabeller
Bilaga 2 - Förslag till nya stadgar med ändringar markerade
Bilaga 3 - Förslag till nya stadgar ren version