Dokumentation spelordningsmöten senior och junior

Vecka 5 och 6 genomfördes spelordningsmöten med ett nytt format för våra senior- och juniorserier.

Mötena innehöll ett informationsmöte med fokus på de nya Fair Play-direktiven och även matchguiden för seniorer avhandlades. Därefter genomfördes samtal ihop med domare och domarcoacher angående matchklimatet innan vi slutligen genomförde matchläggningen. Totalt sett ett mycket lyckat upplägg!

Här finns två dokument som användes på spelordningsmötena. Dels presentationsmaterialet från informationsmötet samt regelnytt inför 2020.