Seriestarten flyttas fram till tidigast 13 april

Den 25 mars enades SvFF:s förbundsstyrelse kring rekommendationer för distriktens lokala tävlingsverksamhet med hänsyn till coronapandemin och de utmaningar det innebär för samhället.

Varje distriktsförbund har mandat att fatta beslut om sin tävlingsverksamhet, men SvFF:s rekommendation är att man håller igång sin verksamhet med träningar och träningsmatcher. Dock bör man överväga att skjuta på tävlingsstarten. Man bör heller inte genomföra tävlingsmatcher till varje pris, utan visa stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match på grund av att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.

Göteborgs Fotbollförbunds styrelse har beslutat att skjuta på seriestarten för alla verksamheter, med tidigaste start den 13 april. Styrelsen följer utvecklingen noggrant och kan fatta annat beslut i ett senare skede, beroende på utvecklingen i samhället och om nya rekommendationer från myndigheter ges.

Göteborgs Fotbollförbunds styrelse har också gett Tävlingskommittén i uppdrag att ta fram ett mer flexibelt regelverk för våra Tävlingsbestämmelser för att hantera uppskjutna matcher, flyttade matcher, walkovers etc.

- Vi är i ett svårt läge där vi på bästa sätt måste försöka bidra till att minimera riskerna för smittspridning, och samtidigt ta ansvar för folkhälsan. Att skjuta på seriestarten ger oss möjlighet att se över vårt regelverk och att få ytterligare information om läget innan serierna drar igång. Vi vill även understryka att all idrottslig verksamhet ska följa Folkhälsomyndighetens råd, säger Bert Andersson, ordförande i Göteborgs Fotbollförbund.

Folkhälsomyndighetens råd vid utomhusaktiviteter

  • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Folkhälsomyndighetens generella råd

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.