Gunnar Larsson - in memorian

Från "Kickis" till Camp Nou.

Göteborgsfotbollen sörjer IFK Göteborgs karismatiske och oerhört uppskattade ledare Gunnar Larsson, som gick bort i Corona den 4 maj.

Säkert kommer många att lyfta fram hans stora betydelse för IFK Göteborg, Svensk Fotboll, RF och inte minst den lokala politiken.

Vi vill komplettera bilden med Gunnars mer jordnära engagemang i den lokala fotbollen - hans engagemang för de små klubbarnas arbete, säkert präglat av ursprunget i hans moderförening Lundby IF. Hans oro för förortsföreningarnas villkor, hans engagemang i Göteborgarnas Heden i syfte att kunna bevara Heden som en öppen och livfylld yta för Göteborgarna. Gunnars hjälp att nå in i politikens korridorer har varit till ovärderlig hjälp för den lokala fotbollen - en roll som nu är vakant.

Vila i frid Gunnar och tack för allt gott Du gjort för Göteborgsfotbollen - högt som lågt.

Göteborgs Fotbollförbund genom:

Bert Andersson, Ulf Carlsson