Hallfördelningsmöte Futsal 2020/2021

Göteborgs Fotbollförbund inbjuder alla föreningar och kommuner i Göteborgsområdet till planfördelningsmöte i Futsal för säsongen 2020/2021.

Futsal är en idrott som ökar i popularitet och där fler och fler föreningar väljer att delta i vår tävlingsverksamhet. Inför säsongen 2020/2021 har vi tillsammans med våra kommuner försökt att skapa förutsättningar för ökat futsalspel.

Mötet kommer i huvudsak att ägnas åt fördelning av tränings- och matchtider. Detta arbete kommer att ske kommun- och gruppvis där representanter för kommun, förening och förbund sitter ner och hittar lösningar utifrån de förutsättningar som råder i resp. kommun.

För föreningar i Göteborgs kommun kommer GFF att leda fördelningsarbetet utifrån ett förarbetat underlag med de tider som futsalen blivit tilldelade av IoF. För föreningarna i kranskommunerna hoppas vi på kommunal närvaro och en mer förutsättningslös diskussion.

Mötet kommer att genomföras fysiskt men pga Corona och dess restriktioner så kommer vi inte att ha någon gemensam samling utan direkt jobba i grupper utifrån våra geografiska områden. På samma sätt som förra året kommer vi börja med Centrum som sedan ges möjlighet att ansluta till övriga grupper. Se tider och anmälan nedan.

När: Onsdag 200819
Göteborg-Centrum: kl 18:00
Göteborg-Nordost, Göteborg-Hisingen, Göteborg-Väster: kl 19:00
Övriga kommuner: kl 18:00
Var: Sal 210, Katrinelundsgymnasiet. Vi utgår från att vi kan genomföra mötet fysiskt och återkommer om förutsättningarna ändras.
Innehåll: Inledning och presentation.
Förutsättningar och process för planfördelning.
Kommun och gruppvis arbete med fördelning av tider.
Anmälan: Obligatorisk anmälan via mail till patrik.gustafson@gbgfotboll.se senast 200816. Vi räknar med 1 person från varje förening som för hela föreningens talan.

Välkomna önskar Göteborgs Fotbollförbund!