Göteborgs Fotbollförbund informerar om Coronaviruset

Uppdaterad 10/8

Göteborgs Fotbollförbund följer SvFFs riktlinjer och rekommendationer. Dessa uppdaterades måndag(10/8) – läs här.

De nya riktlinjerna öppnar upp för publik på upp till 50 personer på matcher under förutsättning att en rad förutsättningar är uppfyllda. Dessa är:

  • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer
  • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd
  • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match
  • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit
  • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna
  • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen
  • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler
  • följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar

För sammandrag 6-7 år är fortfarande begränsningen för sammankomster med fler än 50 deltagare ett problem. Där lämnas besked med 14 dagars framförhållning huruvida resp. sammandrag kan genomföras.

Vi uppdaterar fortlöpande och så fort vi får ny relevant information från SvFF eller myndigheter så publicerar vi denna på vår hemsida.

Trevlig sommar önskar

Göteborgs Fotbollförbund