Information om matchklimat och Fair Play trappan

Vi vill med denna text understryka vikten av ett bra matchklimat under höstens seriespel.

I dessa Corona-tider har mycket av fokus riktats mot hur vi skall kunna genomföra vårt seriespel och matcher över huvud taget med speciella regelverk för ungdomar och enkelserie för seniorer. Dessutom alla restriktioner om ingen publik, god handhygien osv.

Innan Corona slog till så låg vårt fokus mycket på just matchklimatet. Bl.a. så togs ett beslut på vårt Repskap 191210 om att införa en s.k. Fair Play trappa. Matchguiden för seniorer såg dagens ljus och vi ägnade en stor och förstärkt del av spelordningsmötet till att prata om matchklimatet. I dagarna har vi dessutom tillsammans med Stockholms FF och Skånes FF skickat in en gemensam motion avseende 2021 års regelverk om möjligheten till strängare påföljder kopplat till oönskat beteende under och i samband med våra matcher. Någon som vi lovade att göra på Repskapet.

Nu är det dags att plocka fram det igen!

Fair Play trappan förskriver uppföljningar och mätningar vid 4 tillfällen under säsongen. Det ligger fast trots att det spelas enkelserier istället för dubbelserier. För de lag som har mer än 3,5 poäng vid en avläsning kan räkna med åtgärder och insatser från Tävlingskommitén. För ändamålet har en ny s.k. Fair Play grupp bildats med ledamöter från GFFs kommittéer som står startklara med att föra samtal med lagen och föreningar som missköter sig och komma till rätta med det oönskade beteendet.

Sista avläsningen som görs efter serien ligger också till grund för nästa års anmälningsavgift.

Läs mer omFair Play trappan och Matchguiden i bifogade dokument.

Med dessa ord önskar vi alla lycka till inför höstens spel. Det blir tydligt att fotbollen är viktigare än någonsin i dessa tider. Låt oss alla hjälpa till och visa det!

Göteborgs Fotbollförbund