Matchklimatet - Vår domarkonsulent har ordet!

Vi har i idag sammanlagt 20 domarinstruktörer och domarcoacher som är ute i vått och torrt med målet att utveckla och vara ett stöd för våra ca. 280 domare i deras domargärningar ute på våra spelplaner.

Våra instruktörer och coacher har i sin tur ca. 30 lokala domarobservatörer som dom kan använda i sitt arbete med att utveckla våra domare. Vi arbetar med att utveckla våra domares kunskaper inom bl.a. regelverket, inta rätt positioner på spelplanen, matchledarskap, social kompetens, matchklimat, stil och profil etc.

Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg men sen är vi ju aldrig helt nöjda. Det är en pågående process hela tiden och vissa saker gör vi bra medans det finns viss förbättringspotential på andra ställen. Allt kan alltid bli bättre.

Ett område som kan bli bättre och måste bli bättre är matchklimatet ute på våra spelplaner. Spelare och ledare gestikulerar uppviglande under matcher och uttalar sig efteråt om domare som är "bedrövliga" och "avgör matcher". På sociala medier överträffar självsäkra soffkrigare varandra i att uttrycka sig nedvärderande mot domare som missgynnat just hans lag (nej, det är ingen tillfällighet att jag använder maskulinum). Domaren har blivit en samhällets sandsäck, en som det är okej att avreagera sig på. Vad få betänker: I centrum för denna oproportionerliga uppmärksamhet finns en människa som bara har försökt göra sitt bästa.

Givetvis går utvecklingen att vända. Mänskligheten har klarat betydligt större utmaningar än det försämrade matchklimatet som råder inom vår älskade sport - fotbollen. Men det kommer att ta tid. Uthållighet och vettig organisering krävs och från GFF:s sida har vi sjösatt ett nytt arbetssätt där vi snabbt kallar in föreningar som hamnar i fokus och samtalar om hur vi tillsammans kan komma till rätta med problemen. Vad som även behövs är ledare som skrider till handling. Kort sagt, ledare som tar ansvar.

Samarbete med andra aktörer inom fotbollen har de senaste åren blivit bättre, men än återstår mycket att göra. Utmaningarna vi står inför möter vi med stor ödmjukhet men även med beslutsamhet och handlingskraft.