Datum för processen kring serieindelning för representationsserier 2021

Här ser ni de viktiga datum för processen kring serieindelning för representationslagen säsongen 2021.

Beslut om definitiv seriesammansättning för damer och herrar i representationsserier sker enligt följande:

9 november
Anmälan öppnar.

11 november
Förslag 1 publiceras på förbundets hemsida.

15 november
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

18 november
Reviderat förslag publiceras på hemsidan.

23 november
Sista datum att anmäla lag till 2021 års representationsserie.

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag

25 november
Slutgiltigt förslag publiceras på hemsidan.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

8 december
Representantskapsmötet fastställer en s.k. definitiv seriesammansättning

Tävlingskommittén, Göteborgs Fotbollförbund