Tillsammans kan vi göra mycket

Tack alla föreningar som gjort stora insatser för att integrera nytillkomna till Sverige. Vi är stolta över att några av företrädarna i filmen kommer från vårt distrikt.

Ett stort tack vill vi även rikta till de nytillkomna spelare som påbörjat sitt engagemang i en förening, och sett till att vi fått ett rikare föreningsliv. Många har gjort mycket – tillsammans kan vi göra ännu mer.

https://aktiva.svenskfotboll.se/nyheter/2020/10/flyktingvagen/?fbclid=IwAR0nFHlDyWFWW7tpscYi63A58UHXZMzG5SEL2ggBy7ut65FutXTCG2cMJic

https://www.facebook.com/watch/?v=404078550586013