Presentation digitala domarkvitton

Den 13 oktober genomfördes via Teams utbildning/information kring digitala domarkvitton.

Här finner du inspelningen av det mötet:
Event - Digitala domarkvitton 2020-10-13 (Film)

Här finner du den presentation som användes under mötet:
Informationsmöte Digitala domarkvitton 2020-10-13