Valberedningen informerar

Valberedningen nominerar som styrelseledamöter 2021:

Nyval:

Lisa Hammarström - Rampen IK

Björn Klafver - IFK Hindås

Omval:

Bert Andersson, ordförande

Isabel Exosito

Henrik Teiffel