Göteborgs Fotbollförbund informerar om vinterhållning av konstgräsplaner

Uppdaterad 210217

Med anledning av de skriverier som varit vill Göteborgs Fotbollförbund (GFF) belysa vår inblandning och roll i den vinterhållningsrutin gällande de kommunala konstgräsplanerna i Göteborg som sköts av Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF).

Inför vintersäsongen 2019/20 presenterade IoFF ett förslag till GFF som innebar att de endast skulle vinterhålla 10 konstgräsplaner (samt de tre GotEvent planerna Bravida, Valhalla och Ruddalen) motprestationen var att de slopade den högre vintertaxan.

Argumenten för detta var i huvudsak två, nämligen Granulatets miljöpåverkan samt Planernas livslängd.

Miljöargumenten byggde på att det miljöfarliga granulatet vid skottning hamnade i naturen. Detta innebar att man inte alls ville skotta planer som låg i miljökänsliga områden samt att flera planer endast skulle skottas med reducerad spelyta då snön (och granulatet) skulle ligga kvar på planens ytterkanter. Det är samma miljöargument (och förbud!) mot granulatet som idag gjort att alla nyanlagda kommunala konstgräsplan läggs med sand som fyllnadsmaterial. Dessa planer har mycket dålig funktionalitet speciellt vid kylig väderlek.

Planernas livslängd byggde på tesen att skottningen sliter extra mycket på planerna och väsentligt kortar livslängden. En livslängd som redan visat sig kortare är de ursprungliga 10 år som kalkylen byggde på. Detta skulle då kunna kompensera för redan idag havererade utbytesplanen som medför att många planer håller alldeles låg kvalitet.

GFF hade svårt att bemöta miljökraven. Vi måste ju alla ta vårt ansvar för miljön. Dock blir det ju en mycket svår ekvation när det ställs mot folkhälsan och föreningslivets förutsättningar.

När det gäller planernas livslängd handlar det uteslutande om ekonomi. Därav våra invändningar mot antalet vinterhållna planer. Alla planer utom de som av miljömässiga skäl inte är möjliga borde vinterhållas. Detta var dock inte möjligt enligt IoFF och då fick vi istället inrikta oss på att hitta en så rättvis vinterhållning som möjligt. Det var ur detta som loop-systemet kom till utifrån att turas om och rotera de planer som skulle vinterhållas så att "rättvisa" uppnås. Och där landade vi med 3 kategorier. Vissa planer som av miljö och geografiska skäl alltid vinterhålls, vissa som roteras och vissa som aldrig vinterhåll och främst då av miljöskäl.

Att säga att detta är en överenskommelse mellan IoFF och GFF är helt fel, vi har visserligen haft chans att lämna synpunkter på vilka planer som berörs men har aldrig avtalat något utan detta är ett ensidigt agerande från IoFF.

Den nya vinterhållningsrutinen kommunicerades av IoFF på sin hemsida och av oss gemensamt på planfördelningsmötet i oktober 2019. På mötet tillfrågas föreningarna om de ville upprätta ett s.k. vinterschema dvs ett alternativt schema som kunde träda i kraft vid långvarigt vinterväder utifrån att ge alla föreningar möjligheten till träningsplan, om än i reducerad form. Endast två föreningar utryckte denna önskan.

På planfördelningsmötena i februari/mars 2020 utvärderades vinterhållningen. Det konstaterades då att alla var mycket nöjda då ju vintern inte bjudit på något vinterväder och plantaxorna var lägre än tidigare år. På samma möte utfördes även en utvärdering av de nyanlagda och sandfyllda konstgräsplanerna. Som nämnts tidigare rapporterades dålig funktionalitet speciell vid temperaturer ner mot noll.

Inför vintersäsongen 2020/2021 gick vi igenom de s.k. looparna med IoFF och justerade, enligt den ursprungliga tanken, vilka planer som skulle vinterhållas i år. Detta presenterades på planfördelningsmötet i oktober 2020. Där ställdes återigen frågan om det skulle göras ett vinterschema och vem som skulle göra det. Denna gång önskade fler att ett vinterschema skulle upprättas och att GFF skulle ansvar för det.

Strax efter nyår slog det kalla vädret till och i mitten/slutet av januari kom också snön och sedan dessa har endast planer med vinterhållning kunnat nyttjas.

Runt 5/2 startar föreningarna upprop. 9/2 beslutar IoFF att vinterhålla ytterligare 7 planer, dock som en engångsinsats. 16/2 får GFF frågan om att upprätta ett vinterschema men svarar då att eftersom väderprognosen säger plusgrader och regn fr.o.m. 19/2 kommer vi inte med nuvarande förutsättningar att göra det.

Frågan kommer givetvis upp på våra planfördelningsmöten 22 och 23 februari.

Med vänlig hälsning

Göteborgs Fotbollförbund